7 Kasım 2010 Pazar

Anadolu'nun Türkleşmesi Tartışmasında Bir Yoruma Cevap

Timuçin, dille kültürün geri kalanı arasında yaptığın ayrım yerinde ve tarihte de birçok örneği var. Peki dini kültürün içinde nereye koyuyorsun? Anadolu'da bir tek dil değişmemiş, din de değişmiş. Sen tarihçi olduğun için iyi bilirsin, Britanya'nın Anglo-Saksonlaşmasında Hristiyan ve Kelt dilleri veya Latince konuşuyor olan Britanya yerlileri dilde Anglo-Saksoncaya geçerken dinlerini de Anglo-Saksonların dini olan Anglo-Sakson paganizmine mi çevirdiler yoksa Hristiyan mı kaldılar (mesela, Slavlar Balkanlar'da dillerini Balkanların o zamanlar Hristiyan ve çoğunlukla Latince veya Yunanca konuşuyor olan yerli halkları arasında yayarken kendi dinleri olan Slav paganizmini de yaymışlar, acaba Anglo-Saksonların durumunda da mı böyle oldu?)? Anglo-Saksonların Britanya istilalarından nisbeten kısa bir süre sonra Hristiyanlaştığını biliyoruz. Bunda Britanya yerlilerinin zaten Hristiyan olmasının etkisi olmuş mudur, yoksa bu daha çok Kıta Avrupası'ndan gelen Hristiyan misyonerlerin faaliyetlerine mi bağlanmalı?

Bir de "Anadolu'da kültürün değişmiş olduğunu gösteren pek fazla kanıt yok. Aksine Anadolulular kendi kültürlerini benimsetmişler gibi gözüküyor" derken kastettiğin kültür tam olarak nedir? Örneklerle ve detaylandırarak açıklarsan sevinirim.


Onur,

Daha önce belirttiğim gibi, başka konulara girmeyeceğim. İngiltere’nin öyküsü hem bizi konudan uzaklaştıracaktır hem de alanım değil.

Ama dinin etkisinden bahsediyorsak, kanımca zaten en önemli faktör dindi. Türkleşmeden önce bir Muslümanlaşma söz konusuydu. Türkleşme de daha çok dilin yavaş bir süratle Türkçeleşmesinden ibaretti kanımca. Asıl Türkleşme çok daha sonra, Cumhuriyetten hemen önce geldi. Eğer Türkleşmekten kastımız Müslüman kültürü benimsemekse, bu olmuştur ve zaten terimsel olarak da bunun çeşitli örnekleri vardır. Osmanlı zamanında Türk oldu dendiğinde anlaşılan, Müslüman olmakmış.

Son paragrafa gelince, uzun açıklamalara girecek değilim. Bu sorunun cevabını kendin görebiliyor olmalısın.  Ortalıkta at koşturan göçebeler görüyor musun? Göçebe yaşam biçimi ne kadar yaygın? Eğer tartışmayı sadece Orta Asya kökenli göçebelerle sınırlayacaksak, zaten Anadolular için çok yetersiz bir kültürden bahsediyoruz. Neyse, yeme, içme, giyim, deyimler, öyküler, günlük yaşam vs’ye bak. Sorunun cevabını kendin de bulacaksın. Günlük kültürden bahsediyorum burada. Yoksa yüce, hiç kimsenin tanımlamadığı bir kültürden değil. Gelenler nasıl yaşıyorlardı ve bu yaşam nerede? Elbette göçebelerin Anadolu’da uzun süre var oldukları söylenebilir ve oldular da, ama kültürel etkileşim ne yönde oldu? Göçebe kültüre kayış gerçekleşti mi? Yoksa göçebeler yok olana kadar kendi hallerinde mi yaşadılar ve hatta yerleşik Anadolu kültürüne insan mı kaybettiler sürekli?

Diğer yandan, sadece göçebelerden bahsetmek haksızlık olacaktır. Gelen yerleşik bireyler de vardı ve ben bunları daha çok İran kültürünün etkisindeki yerleşikler olarak görüyorum. Burada İran kültürü ibaresini epey geniş anlamda kullanıyorum. Bu açıdan bakıldığında Anadolu’nun yerlilerinin değişmiş olduğu ileri sürülebilir. Ama İran kültürü her ne kadar gelenlerin bir kısmının kültürü olmuşsa da, kastedilen bir göçebe kültürü değildir. Medeni kültüre rakip ancak medeni kültür olabilir veya medeni kültürün varlık koşullarının ortadan kalkması gerekiyor. Zaten İran kültürünün Anadolu üzerindeki, özellikle Fırat’ın doğusunda çok daha önceden başlamıştı. Bırakalım Anadolu yerlilerini, İran’ın yerlileri de göçebeleşmiş değildir. Oğuz kavimleri veya grupları buraları da Oğuzlaştıramamıştır.

21 yorum:

 1. Timuçin, kültür konusu çok boyutlu ve karmaşık olduğu için ona girmeyeceğim. Bir antropolog ve tarihçi olarak kültür konusunu sen benden çok daha iyi bilirsin. Ben sadece kafama takılan daha ufak konularla yetineceğim. Mesela, "Osmanlı zamanında Türk oldu dendiğinde anlaşılan, Müslüman olmakmış" derken "Türk olmak" tabirini Osmanlıların (halk da dahil) mı kullandığını söylüyorsun yoksa yabancıların (örneğin, Batılılar) mı, kısa da olsa cevaplayabilir misin? Bunu sormamın nedeni daha önce Osmanlı zamanında "Türk"ün etnik ya da dini herhangi bir kimlik olarak kullanılmadığını, yalnızca taşralı Müslümanlar için Osmanlı yüksek tabakasının kullandığı bugün Zenciler için kullanılan "nigger" misali aşağılayıcı bir tabir olduğunu (zaten Müslüman halk "Türk" tabirinden hoşlanmazmış ve kendisi için kullanmazmış) okudum birkaç yerde (sen de evvelce bunlara benzer şeyler yazmıştın). Peki Osmanlı öncesinde durum nasıldı? O zaman "Türk" ve Türk olmak" tabirleri nasıl kullanılıyordu? Bilmiyorsan açıkça söylemekten kaçınma, Osmanlı öncesi zaten fazla belgelenmiş bir dönem değil.

  İkinci konuya gelince, "Gelen yerleşik bireyler de vardı ve ben bunları daha çok İran kültürünün etkisindeki yerleşikler olarak görüyorum. Burada İran kültürü ibaresini epey geniş anlamda kullanıyorum" derken gelen ve çoğunlukla İran kültürü etkisinde olan yerleşiklerin etnik kimlikleri, dilleri hakkında birşey söylemedin. Bunlar içinde yerleşik Türkmenler de var mıydı, kaba bir tahminle ne kadar vardı, İranlılar (burada İran derken günümüzde Tacik denenleri de dahil ediyorum) ne kadar vardı, kaba da olsa bir kıyaslama yapabilir misin?

  YanıtlaSil
 2. Çok kısaca yanıtlayayım. Türk oldu deyimi Müslüman olmayan kesimin kullandığı bir deyim gibi gözüküyor ve kastedilen, birinin Müslüman olması, bu yaşam tarzına geçmesi. Osmanlı öncesinde de kullanım muhtemelen aynıydı ama bu konuya ilişkin bir şeyle henüz karşılaşmadım. Yalnız o dönemde Türk olmanın göçebeleri de çağrıştıran bir başka anlamı daha olmuş olabilir. Bu anlam Osmanlı döneminde de devam etmiş olmalı ama Türklük zaman içinde sadece Müslümanlıkla ilişkilendirildiyse, diğeri için yörük gibi daha farklı terimler icat edilmiş olabilir.

  İran kültürü olarak adlandırdığım oluşumun içine elbette Türkmenleri de katıyorum. İstediğin ayrımları yapmamızı sağlayacak kadar veri olduğunu sanmıyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim.

  YanıtlaSil
 3. İran kültürü olarak adlandırdığım oluşumun içine elbette Türkmenleri de katıyorum.

  Sadece gelen yerleşik Türkmenleri mi (eğer vardıysalar) kastediyorsun, yoksa göçebe olanlarını da mı? Bu arada, Anadolu ve civarına göçten önce yerleşik Türkmenler yoktuysa bile Anadolu ve civarına göçten sonra bu topraklarda zaman içinde modern öncesi devirlerde yerleşik hayata geçenler muhakkak olmuş (ne kadar fazlalar bilmiyorum, ama tarihi verilerden varolduklarını biliyorum), onları kültür bağlamında nereye koyuyorsun?

  YanıtlaSil
 4. Süryani Tarihçi-Rahip ver meşhur adı gelmedi aklıma...Onun biz sözü vardı Türkler Andoluya gelince Rumlar Anadolda Okyanusdaki Adacıklar gib kalmıştı..Büyük ihtimalle ilk gelenler şehirli değildi.Bunlar ilk önce vadiler,ovalara yerleştiler...Daha sonr Şehirler feth edeilmeye başlanınca şehirlere yerleşmler başladı...daha sonra Moğol istalisı ile Harzemşhlardan gelen şehirli kitlerle olduğu biliniyor...Oğuzların Anadoluya gelişide bilgiziszce,gözü kapalı bir göç değildi...Yağmalama ve ganimet için değil,vatan obulma macıyla göçmüşlerdi...Horasan ve Azerbaycan üzeri gelindiği için..Samani devletinde İran külütürü tesiride alınmıştır.Kaşgari Oğuzların iranilere çok düşüp kaltığını dilleirnin bozulduğunu söylemkterdir...Kaşgari bazı Türk toplulukalrı içi 2 dilli olduklarını,Türkçe dışında kendi dillerinin olduğunu,Türk kılığını girmiş boylardan da bahseder...Bunlarda Soğdları kastediyor...Bir avuç Türk göçü Hipoteziniz şuanki genetik ve tarihi verilerle ölçüşmüyor...Pan -İranist,Aryancı görüşler öyle kuduruk bir haldekiTürkmnelri,özbekleri,hatta sakhaları bile aryen tezler üretmeye çalışılıyo...Bir adamı kimliğini dil belirler...Bunun dışında kendileri bahsetmedikçe bunun üzerine fanteziler kurmak ırkçılktır...

  YanıtlaSil
 5. Süryani Tarihçi-Rahip ver meşhur adı gelmedi aklıma...Onun biz sözü vardı Türkler Andoluya gelince Rumlar Anadolda Okyanusdaki Adacıklar gib kalmıştı..

  Kaynak gösterebilir misin? Hiçbir yerde böyle bir söze rastlamadım.

  Oğuzların Anadoluya gelişide bilgiziszce,gözü kapalı bir göç değildi...Yağmalama ve ganimet için değil,vatan obulma macıyla göçmüşlerdi...

  Oğuzların Müslüman olanlarının bir kısmı geldi Anadolu, Mezopotamya, Suriye ve bugünkü Azerbaycan, Ermenistan, İran, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan topraklarına. Gittikleri coğrafya çok geniş ve yoğun nüfuslu olduğundan da çok dağıldılar ve her yerde yerli halkların yanında azınlıkta kaldılar. Neden geldikleri ise tartışmaya açık.

  Horasan ve Azerbaycan üzeri gelindiği için..Samani devletinde İran külütürü tesiride alınmıştır.

  Samani devleti yıkıldıktan sonra, Selçuklu devrinde oldu Oğuz/hakiki Türkmen göçü. Samaniler devrinin sonlarına doğru Oğuzlar topluluklar halinde İslama girmeye başladılar, ama o devirde büyük çoğunlukla bugünkü Kazakistan topraklarında, Samani devletinin sınırları dışında yaşadıkları için Samani tesiri İslam'ın ve onunla birlikte bir kısım Fars İslam medeniyetine ait terimlerin yayılmasından fazla öteye gidemedi. Esas İran tesiri Anadolu'ya gelişten sonra, Fars kültürü etkisi altındaki Selçuklu idaresinin kurumları yoluyla oldu.

  Kaşgari Oğuzların iranilere çok düşüp kaltığını dilleirnin bozulduğunu söylemkterdir...

  Kaşgari'yi okuyalı çok oluyor. İlgili kısmı alıntılayabilir misin?

  Bir avuç Türk göçü Hipoteziniz şuanki genetik ve tarihi verilerle ölçüşmüyor...

  Ben, Timuçin ya da Dienekes nerede bir avuç tabirini kullanmışız? Üçümüzün de yaptığı genetik hesaplamalar %5'in üstünde bir sayıya ulaşıyor.

  Pan -İranist,Aryancı görüşler öyle kuduruk bir haldekiTürkmnelri,özbekleri,hatta sakhaları bile aryen tezler üretmeye çalışılıyo...Bir adamı kimliğini dil belirler...Bunun dışında kendileri bahsetmedikçe bunun üzerine fanteziler kurmak ırkçılktır...

  Pan-İranizmin, Aryancılığın ve ırkçılığın bizim yazdıklarımızla ne alakası var? Biz işin ideolojik boyutuyla değil, genetik/kökensel yani bilimsel boyutuyla ilgileniyoruz. Kim hangi kimliği isterse benimser, o kısım beni ilgilendirmez.

  YanıtlaSil
 6. @Onur %5 nasıl hesapladın,kurduğun modeli anlatsana...O Süryani Tarihçi Mihael çok meşhur...İntrenetten nasıl kayanağını gösterebilirim...

  YanıtlaSil
 7. @Onur %5 nasıl hesapladın,kurduğun modeli anlatsana...

  Benim bulduğum sayı %5'le %10 arası. Matematik anlatılmaz yapılır derler ya, benim hesabım da karmaşık olduğundan anlatmam zor.

  O Süryani Tarihçi Mihael çok meşhur...İntrenetten nasıl kayanağını gösterebilirim...

  Süryani Michael'ın kroniğinin hangi bölümünü kastettiğini söylemen yeterli. Bu arada, Kaşgari'yle alakalı sorum da hala geçerli.

  YanıtlaSil
 8. @Onur sen anlat ben anlarım Matemetiğim iyidir...Anlatmaya başladığın an en az 10 tane hatenı bulucam eminim...Divanı Lügatit Türkün Türkçe çevirisini yakınımda okudum bir kaç sen olyuyor..Türkçe çevirisini aykın zamanda bastılar...Kitapçılarda bulabilirisn..Onuda internettna nasıl alıntılayabilirm...Michaelin kroniğini ben okumadım,İlber Ortaylı dinlerken o anlatmıştı..İlber Beye güvenim tam.Ozamanki Nüfusun gentik dağılmını neye göre aldın,Alabileciğin en yakın Türkmenlerinki olmalı...Ayrıca Biz anadolya geldikten sonra .Orta Asya moğol istalıs altında büyük kırımlara uğradı...Suanki Orta asya,bizim geldiğimiz zamanki Orta asyadan daha az doğu asyalı(C) li olmalı..Bunlara dikkat etmelisin Türkmen Haplogrupları R1a,R1b,J2 lilerin alt mutasyonlarını ,Andadolu ve çevresi ile karşılaştırmalısınki bunlarının ne kadarının nera kaynaklı olduğunu .Bu dediklerim sadce Oğuz kökenliler için geçerli.Kıpçak-tatarlar için daha farklo bir dağılım,Kafkasyalır ,Aranvut-Boşanklar-Kürtleri de hesape etmelisin..Orlardan gelen Nüfusları tahmini olark Ozmanki Anadolu nufusuna göre orantılamlısın...ulucan rakamlar %5 çok az,kayle bile almıyorum..Diğil Türkleşme,Tükçeleşme,yemek kültürü bile aşılayamssın.%5 lik bir nüfus Anadoluyu biel zabt edemezdi...Ben sonuçt atarihçi değilim.amatör olarak Türkolojiyle ilgiliniyorum...Ama bu işi mesleği olan ahbablarım var..Kendim İstatistikçiyimdir..Demografi,nüfus istatistikleri,medellemeleden ,matematikten iyi anlarım...

  YanıtlaSil
 9. @Onur sen anlat ben anlarım Matemetiğim iyidir...Anlatmaya başladığın an en az 10 tane hatenı bulucam eminim...

  Önyargıcılıkta bu kadar ısrar edeceğine kafanı önyargılardan biraz arındırıp meseleleri mümkün olduğunca objektif bir şekilde ele almanda fayda var. Yöntemime gelince, Türkleri, Türklerin coğrafi komşularını ve Orta Asya Türki halklarını hesaba katan bir yöntem. Genetik komponentlerin birbirine oranını bularak hesaplama yapıyorum. Gerekli donanım ve yazılıma sahip olduğumda yöntemimi daha da ilerletme imkanına kavuşacağım.

  Divanı Lügatit Türkün Türkçe çevirisini yakınımda okudum bir kaç sen olyuyor..Türkçe çevirisini aykın zamanda bastılar...Kitapçılarda bulabilirisn..Onuda internettna nasıl alıntılayabilirm...

  Ben sana illa kelime kelime alıntı yap demiyorum. İlgili bölümleri söylemen yeterli (aynı şey Süryani Michael'in kroniği için de geçerli).

  Michaelin kroniğini ben okumadım,İlber Ortaylı dinlerken o anlatmıştı..İlber Beye güvenim tam.

  Bende bir yerde okudun sanmıştım. Bir veriyi bir yerlerden duyarak almak kendi içinde problemlidir: 1- Veriyi aktaran bilerek aktaran bilerek ya da bilmeyerek veride değişiklikler yapabilir ve o şekilde aktarabilir. 2- Veriyi alan bilerek ya da bilmeyerek veriyi değişik şekilde algılayabilir. 3- Zaman içinde insan hafızasının kusurluluğu yüzünden veri orijinal halinden uzaklaşabilir. Bu değişiklikler, daha doğrusu bozulmalar içerikte olduğu gibi kapsamda da olabilier. Bunları neden söylüyorum? Çünkü okuduğum ve Michael'den bolca alıntılar yapan tarih kitaplarında hiç Michael'in senin aktardığına benzer bir sözüne rastlamadım. Tam da Anadolu'ya Türki göçüyle alakalı tarih kitapları olduğundan Michael'in o tarzda bir sözüne hiç rastlamamam beni ister istemez senin söylediklerini şüpheyle karşılamaya sevkediyor. Seni ya da İlber Ortaylı'yı yalancı çıkartmak gibi bir derdim yok, sadece ilgili bölümü kendim okumadıkça söylediklerini şüpheyle karşılayacağım.

  YanıtlaSil
 10. Ozamanki Nüfusun gentik dağılmını neye göre aldın,Alabileciğin en yakın Türkmenlerinki olmalı...Ayrıca Biz anadolya geldikten sonra .Orta Asya moğol istalıs altında büyük kırımlara uğradı...Suanki Orta asya,bizim geldiğimiz zamanki Orta asyadan daha az doğu asyalı(C) li olmalı..Bunlara dikkat etmelisin Türkmen Haplogrupları R1a,R1b,J2 lilerin alt mutasyonlarını ,Andadolu ve çevresi ile karşılaştırmalısınki bunlarının ne kadarının nera kaynaklı olduğunu .Bu dediklerim sadce Oğuz kökenliler için geçerli.Kıpçak-tatarlar için daha farklo bir dağılım,Kafkasyalır ,Aranvut-Boşanklar-Kürtleri de hesape etmelisin..Orlardan gelen Nüfusları tahmini olark Ozmanki Anadolu nufusuna göre orantılamlısın...

  Bugünkü Türkmenistan Türkmenleri, defalarca anlattığım gibi, Malazgirt zamanındaki Türkmenleri genetik olarak temsil edemez. Lutfen aynı şeyleri bana tekrarlatma. Moğol istilasına gelince, istilacıların büyük kırımları olmuş olabilir, ama büyük kırımları takiben istilacıların ele geçirdikleri yerlere büyük bir göçü olmamışsa kırımlar da demografide ve genetik tabloda büyük bir değişiklik yapmaya yetmez (kırılan halkların zamanla nüfusu artar ve boşalan yerleri yeniden doldururlar). Moğolların Orta Asya'da önemli genetik değişiklik yapacak nüfusu yoktu, çoğu zaman fethettikleri bölgelerin insanlarından ordular kurmak zorunda kaldılar ve kısa zamanda da kültür üzerinde neredeyse hiçbir etki yapamadan yerli halklar içinde eriyip gittiler. Haplogrupların alt-mutasyonlarını yeteri kadar ben de merak edip araştırıyorum, merak etme.

  ulucan rakamlar %5 çok az,kayle bile almıyorum..Diğil Türkleşme,Tükçeleşme,yemek kültürü bile aşılayamssın.%5 lik bir nüfus Anadoluyu biel zabt edemezdi...

  O zaman sen modern öncesi devirdeki demografiden, demografik hareketlerden ve etkilerinden anlamıyorsun. Bu durumda seninle nasıl tartışabilirim?

  Ben sonuçt atarihçi değilim.amatör olarak Türkolojiyle ilgiliniyorum...Ama bu işi mesleği olan ahbablarım var..Kendim İstatistikçiyimdir..Demografi,nüfus istatistikleri,medellemeleden ,matematikten iyi anlarım...

  Neci olduğunun değil ne bildiğinin önemi var.

  YanıtlaSil
 11. "Ben sana illa kelime kelime alıntı yap demiyorum. İlgili bölümleri söylemen yeterli (aynı şey Süryani Michael'in kroniği için de geçerli)" cümlemde "ilgili bölümleri söylemen yeterli" derken ilgili bölümleri söylemesi halinde internetten, kitapçılardan ya da kütüphanelerden söylediği bölümleri kendim kontrol ederek söylediklerinin bahsedilen kaynaklarda geçip geçmediğini tesbit edebileceğimi kastediyorum.

  Bu arada, küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Son yazılarımdan birinde şöyle yazmışım:

  "1- Veriyi aktaran bilerek aktaran bilerek ya da bilmeyerek veride değişiklikler yapabilir ve o şekilde aktarabilir."

  Doğrusu şu olacaktı:

  "1- Veriyi aktaran bilerek ya da bilmeyerek veride değişiklikler yapabilir ve o şekilde aktarabilir."

  YanıtlaSil
 12. Gerekli donanım ve yazılıma sahip olduğumda yöntemimi daha da ilerletme imkanına kavuşacağım.

  Aslında mevcut bilgisayar donanımım yeterli gözüküyor. Esas ihtiyacım olan gerekli yazılımlar. Onları yakında temin etmeyi düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 13. @Onur..Anadooluya Oğuz göçünü hesaplarken baz alacağın Toplum nden Şu abki Türkmenler yansıymazmış...Çevre Toplumları niye karıştırıyosun..Bu çevre toplumlar kim?..Moğol İstilaında şehirlerde erkek nüfusunun çoğunun katldediği,kadınlar tecavüz edildiği de yazar...Senc bu genetik dağiılımı değiştrimezmi..Ayrıca Oğuzlar buray göçe edince birileride onların yerini doldurudu.Sınuçat bunlar konar göçer,yazın durudğu yer farklı ,kışın durudğu yer farklı...Bunlar yerleşik değilki..BugünkiKİtay, Cengiz İsitlası ve -Altın Ordu devrinde Moğollar orta asya bolca geldiler..Dünyada 5 milyon Moğol varsa, 150 -170 milyon çeşitli Türk lehçeleri konuşan Türkler var..Türkleşen çok moğol var..Kazakları oluşturan boyların 10 da 6 sı moğol türkleşen moğol boylarıdır...Benim merak ettğim örneğin J2 nin nekadarının Anadolu yerlisi yoksa,Harezmi,Horasan mı,Tatristan,Kafkasya merkezli olduğuna nasıl karar veriyosun..J2 nin alt mutasyonları bu bölgelerdeki Türk,Çerkez,Arap,Kürt Ermeni,Yunan veriler varmı elinde...varsa bizlede paylaş..

  YanıtlaSil
 14. @Onur ...İlber Ortaylı nın uzmanlık alanlarını ve bidiği dilleri biliyorsun heralde...Bende senin tarfzılığından şüpheleniyorum...Bunu Halil İnalcıktanda ,bir kaç Türkolgdanda duyudum...Timuçin bey %13 demişti,sen de % 5 dedin...Selçukluda,Osmanlıda örgün Türkçe öğretim dersleri vardı heralde...

  YanıtlaSil
 15. Erman, yine, her zamanki gibi, yalan yanlış ve bilimsellikten yoksun iddiaları arka arkaya sıralamışsın. Seni gereğinden fazla ciddiye aldım, ama sabrın da bir sınırı var. Bundan sonra seninle yazışmayacağım, sen de lutfen bana cevap yazıp zamanımı çalma. Bu arada, ben %5 değil %5'le %10 arası dedim.

  YanıtlaSil
 16. @Onur , işler bozulunca trolleşiyosun ,farkındamısın...Benim açıkçası Oğuz göçünü hesaplıcak sağlıklı veriler elimde yok,bence Timuçin beyde de,sende de yok...Toroslarda son yörükler kaldı heralde.Bir kaç aile onlardan da test sonucu alınsa ,işe yarar...@Onur seni diğer blogda yazdıkarınıda gördük...Sen kendi mitolojini yarat ,torunlarına fln anlatırısın..

  YanıtlaSil
 17. Bu son mesajlardan sonra sanırım bu tartışmanız da sona erdi.

  YanıtlaSil
 18. @Onur , işler bozulunca trolleşiyosun ,farkındamısın...Benim açıkçası Oğuz göçünü hesaplıcak sağlıklı veriler elimde yok,bence Timuçin beyde de,sende de yok...Toroslarda son yörükler kaldı heralde.Bir kaç aile onlardan da test sonucu alınsa ,işe yarar...@Onur seni diğer blogda yazdıkarınıda gördük...Sen kendi mitolojini yarat ,torunlarına fln anlatırısın..

  Erman, önce trolleşmenin anlamını öğren de öyle konuş. Burada trolleşen biri varsa ben değil sensin; Timuçin'in bu konuyu bayağı uzundur tartışmamızdan dolayı rahatsızlık duyduğunu bildiğin halde başka kayıtlar yani threadler altında aynı konuyu yine açtın. Bu trollük değil de nedir?

  Ben Oğuz göçünün kesin hesabını yaptığımı hiçbir zaman iddia etmedim; benim yaptığım, daha önceden de belirttiğim gibi, bilgiye dayalı tahmin yani educated guessdir. Bin yıl öncesinin Oğuz/Türkmenlerine ait yeterli sayıda DNA örneği incelenirse ancak bu konuyla ilgili kesin sonuçlara varabiliriz. Toroslar'daki Yörükler de Türkmenistan Türkmenleri de, daha önce defalarca nedenlerini ayrıntılarıyla izah ettiğim gibi (onun için tekrar izah etmeye gerek duymuyorum), bin yıl öncesinin Oğuz/Türkmenlerini genetik olarak temsil edemez.

  Diğer bloglarda bu konuda buradakilerden farklı birşey yazmadım. Mitoloji yaratma tavsiyen de gülünç olmuş, zira benim yaptığım mitoloji yaratmak değil varolan mitlerle savaşmak.

  Timuçin'den tartışmayı fazla uzattığımız için özür dileyerek bu tartışmayı burada noktalıyorum.

  YanıtlaSil
 19. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 20. Onur da tartışmadan çekildiğine göre artık tartışma sona ermiştir diye düşünüyorum. Bundan sonra bu konuyla ilgili daha başka yorum yaynlamayacağım.

  YanıtlaSil
 21. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...