16 Mayıs 2009 Cumartesi

Hint Okyanusu Sistemi ve Güneyleşme Üzerine Notlar

Daha sonra üzerinde düşünmek üzere bu konuyla ilgili aldığım notlar, çıkardığım kısa özet:


- Hint Okyanusu
(1) Ticareti kolaylaştıran bir yapısı var
- Çok seçenek ve Musonlar
(2) Çok şey yetişiyor, aranılan nesneler burada

- Bazı bölgeler zaman içinde üretici/satıcı olurken, diğer bölgeler alıcı konumunda
- Üretici/satıcıların zaten kendi dünyalarında gelişkin ağları var (Hindistan)
- Dışarıdan gelen ticaret arttırıyor
- Asıl saldırgan kesim dışarıdan gelen; bu malları arıyorlar
- İlk başta Mezopotamya
- Daha sonra Mısır, Yunan, Roma
- Ortaçağın başında (2 ile 6. yy) Sasaniler
- 7. yy’dan itibaren Ortadoğu
- 15. yy’dan itibaren Avrupalılar

- Güneyleşme
- Batılılaşmadan farklı değil: Metalurji, tıp, edebiyat,
matematik, tropikal ürünlerin pazarlanması, yeni ticaret
yolları, şeker ve pamuk gibi yeni ürünler, çeşitli yeni
teknolojiler

- 5. yüzyılda Hindistan’da Gupta (320-535) döneminde yeterince olgunlaşmış ve bu tarihlerde Çin’e yayılıyor ve daha sonra 8. yy’da da İslam dünyasına, 1200’lerde de Akdeniz Avrupa’sı (zengin güney, yoksul kuzey)
- Bileşenleri:
- Pamuk ve pamuklu tekstil ürünleri: İndüs dönemi (MÖ 2300 – 1760)
- MS 1. yy Mısır, 2. yy Akdeniz ve Doğu Afrika,
5. yy GD Asya
- Sanayi devrimine kadar

- Altın arayışı
- Mauryan (MÖ 321-185) dönemi sonuna kadar
- Altın arayışı Endonezya ve Afrika’ya götürüyor
- Malay denizcileri
- Çin yolu

- Tarçın ticareti ve 1. yy biber ticareti, 4. yy baharat
ticareti başlıyor

- 350’de Gupta zamanında şekeri kristalleştirme,
şeker kamışından toz şeker

- Modern (anlamda) matematik, sıfır rakamı


- Çin’in güneyleşmesi
- 350’lerden itibaren
- Şeker ve pirinç
- Merkez kuzeyden güneye kayıyor
- matbaa ve barut, pusula, Java adası keşfediliyor

- İslam dünyası
- Şekeri yeni bölgelere taşıdılar
- Hint matematiğini taşıdılar: Al-harezmi, Ömer
Hayyam
- Altın arayışları: Sahara’nın ötesine gidiş

- Gupta (320-535)
- Chandragupta, Samudragupta, II. Chandragupta
- Hint kültürel etkisi doruk noktasında
- Kumaragupta (415-455) Dini hoşgörü
- Skandagupta (Hunların gelişi 4. ve 5. yy)

- Hint Ticareti
- Romalılarla antik çağ: 3 ve 4. yy’da geriliyor; bu tarihten
sonra GD Asya’ya yöneliş
- Augustus Mısır’ı alıyor (30 BC – AD 14)
- Hippalus’un musonları keşfi (1. yy)
- Malabar ve Coromandel sahilleri

- Harsha krallığı (606-647)
-Srivajaya (683) Malaka ve Sunda, Palembang

-Sasaniler (224-651)
- Partların başlattığı kentleşme harekâtı devam ediyor
- Tarım geliştiriliyor
- İpek yolu blokları: 502-506, 527-561, 602-629
- Romalılar uygulanan vergi yükseltiliyor; Ermenistan
Savaşları
- Romalılar Kızıldeniz’e daha çok yükleniyor;
dolayısıyla Arabistan’daki ticaret ağları önem
kazanıyor
- 550’de İpek yolları kapanıyor, Bozkır yolu gelişiyor ve Türk kağanlıkları (552-629), (682-745)
- Deniz yolları: İran körfezinde limanlar, kaleler, Umman
- Geç Sasani döneminde İranlılar denizleri kontrol
Ediyor
- Sri Lanka ve Malezya


- İslam- Ortaçağ Asya ticareti (ipek, porselen, sandalağacı, biber, atlar, fildişi,pamuk teksileri, metal araçlar)
- Mekke ticaret kenti, Kureyş ailesi, karavan ticareti ve
Bankacılık
- Muhammed Medine’ye geçiyor. Ebu Süfyan’ın kervanı,
Bedr savaşı
- Kızıldeniz hiçbir zaman güvenilir değil

- Üç merkezin ortasında: Roma, Sasani, Yemen (Etiyopya
krallığı)
- Etiyopyalılar Yemen’de Yahudi Himyarite sona
erdiriyor (525); Hıristiyan Abraha Hicazı almak istiyor
(570); 575’de Sasaniler Yemeni ele geçiriyor
- Yatrib (Medine’de) dört Pazar, ikisi Yahudilerin
Kontrolünde
- Mekke ticaret yollarının merkezinde ve çok daha kozmopolit
- Muhammed Hanif, İbrahim ve Kabe
- Razza geleneği, 632 Muhammedin ölümüyle kabileler
isyan ediyor
- Emeviler; gayri Müslüman, veraset sorunu, arap- arap
olmayan çatışması, 749-51 Abassiler
- İpek yolunun Müslümanlaşması: patronage, ticaret,
asimilasyon

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...